Jak opravit nepřipojení televizoru Vizio k síti Wi-Fi

424

Pokud moderní Smart TV ztratí přístup k internetu, uživatelé nebudou moci využívat většinu funkcí televizoru. Nebude možné používat žádnou streamovací službu ani sledovat cokoli v prohlížeči. To vše se týká i televizorů VIZIO. V případě, že se s tímto problémem setkáte, uvádíme několik způsobů, jak jej lze vyřešit.

Jak připojit televizor VIZIO k internetu

Chcete-li vyřešit problém s připojením k internetu pro televizor VIZIO, musíte:

  1. Pomocí tlačítka nabídky na dálkovém ovladači přejděte do této nabídky.
  2. Po projití nabídky najděte v otevřené nabídce možnost „Síť“. Vyberte ji.
  3. Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových sítí. Vyberte tu svou.
  4. Zadejte heslo směrovače a potvrďte připojení. Heslo směrovače často zjistíte tak, že ho napíšete na zadní stranu směrovače, ke kterému se připojujete. Pokud jste výchozí heslo z výroby změnili na jiné heslo, zadejte jej.

Pokud standardní metoda nefunguje, použijte k připojení televizoru k internetu níže uvedené metody.

Jak se k televizoru VIZIO hodí různé typy sítí

Pokud se vám nedaří připojit televizor k internetu, musíte nejprve zjistit, k jakému typu sítě se snažíte připojit.

Sítě pro hosty nebo sdílené sítě – Pokud jste se pokusili připojit k síti pro hosty nebo sdílené síti, která vyžaduje uživatelské jméno nebo heslo, prostřednictvím prohlížeče a nepodařilo se vám to, zkuste kontaktovat správce sítě, aby zařízení připojil. Takové sítě obvykle vyžadují přihlášení, a protože televizor nemá prohlížeč, správce sítě bude muset autorizovat adresu Mac televizoru (najdete ji v nabídce televizoru v části Systém > Systémové informace).

Bezdrátové přístupové body – v případě tohoto typu připojení vše závisí na výkonu vašeho mobilního telefonu. Pokud není dostatečný, bude televizor připojený k bezdrátovému přístupovému bodu slabý.

Osobní síť – doporučujeme připojit se k VIZIO prostřednictvím osobní sítě, protože je to nejběžnější typ připojení.

Zkontrolujte, zda připojení k internetu právě funguje.

Chcete-li zkontrolovat, zda připojení k internetu funguje, jednoduše použijte jakékoli jiné zařízení s možností připojení k síti. Zapněte notebook, telefon atd. a použijte internet. Tímto způsobem zjistíte, zda funguje stabilně. Pokud nefunguje dobře, obraťte se na poskytovatele připojení.

Zkontrolujte, zda používáte správné heslo / bezdrátový klíč.

Hesla jsou citlivá na velikost písmen (velká písmena musí být velká a malá písmena malá). Nezapomeňte zadat všechny speciální znaky, jako jsou $, #, *, <, &. Zkontrolujte také, zda nemáte v zásadě špatné heslo. Možná jste omylem použili heslo k online účtu nebo něco podobného.

Přepnutí směrovače do režimu napájení

Odpojte směrovač od sítě a vyjměte z něj záložní baterii. Poté počkejte asi minutu, zapojte záložní baterii do směrovače a zapněte jej.

Obnovení továrního nastavení televizoru

  1. Na dálkovém ovladači VIZIO stiskněte tlačítko Menu.
  2. Vyberte možnost Systém (může být označena jako Nápověda).
  3. Vyberte možnost Obnovení a správa a poté možnost Obnovit tovární nastavení televizoru nebo Vymazat paměť (tovární nastavení).

Pokud výše uvedené metody nepomohou, kontaktujte technickou podporu nebo požádejte o servis televizoru pomocí tohoto odkazu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here