Jak opravit nefunkční dálkové ovládání televizoru Philips

1927

Společnost Philips patří dlouhodobě ke špičce ve výrobě vysoce kvalitních televizorů. Jejich Smart TV dokáže fungovat stabilně po dlouhou dobu, ale co dálkové ovladače. Dálkové ovladače k televizorům se přece jen mohou porouchat častěji, protože je neustále používáte a provádíte s nimi mechanické úkony. Neustále mačkáte tlačítka, někdy může dálkový ovladač omylem spadnout nebo se může stát něco horšího. V takovém případě může dojít k poškození některých mechanismů. Pokud je dálkový ovladač rozbitý, budete muset s největší pravděpodobností přepínat kanály tak, že k televizoru přistoupíte. Pokud máte televizor Smart TV, je pravděpodobnější, že budete moci k televizoru připojit svůj chytrý telefon a používat jej jako dálkový ovladač.

Pokud dálkové ovládání nefunguje, může to být opravdu nepříjemné. Zde je tedy návod, jak opravit nefunkční dálkový ovladač televizoru Philips.

Proč nefunguje dálkové ovládání televizoru Philips

Nejčastějším důvodem nefunkčnosti dálkového ovladače televizoru Phillips je vybitá baterie. Ta může začít pomalým výkonem a brzy nefunguje žádné tlačítko. Ujistěte se, že jsou baterie čerstvé a správně nainstalované, aby dálkový ovladač fungoval bez problémů.

Mohou existovat i další důvody, proč dálkový ovladač televizoru Philip nefunguje, a některé z nich vyžadují otevření dálkového ovladače a provedení určitých akcí. Než tak učiníte, ujistěte se, že dálkový ovladač není v záruce.

Co dělat, když dálkový ovladač televizoru Philips nefunguje

Pokud dálkové ovládání televizoru Phillips nefunguje, pravděpodobně se jedná pouze o několik funkcí, které nefungují správně. Je dobré zkusit dálkový ovladač použít a zjistit, zda ostatní funkce fungují tak, jak by normálně měly. Pokud zjistíte, že některé funkce fungují a jiné ne, může být problém v bateriích dálkového ovladače. Když se vybijí, mohou některé funkce fungovat pomaleji než jiné. Výměnou baterií pomůžete dálkovému ovladači pracovat naplno. Přistupte blíže k televizoru a zkontrolujte, zda dálkový ovladač může pracovat tak, jak má. Je možné, že nevysílá správný signál, pokud jsou baterie vybité nebo pokud něco brání signálu mezi dálkovým ovladačem a televizorem.

Někdy je třeba změnit konfiguraci dálkového ovladače a tento proces zabere nějaký čas. Zde je návod, jak to udělat:

  • Nejprve vyjměte baterie z dálkového ovladače.
  • Stiskněte všechna tlačítka na dálkovém ovladači a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund. Musíte to udělat postupně, včetně tlačítek VCR, DVD a všech ostatních tlačítek, která vidíte na dálkovém ovladači.
  • Poté se ujistěte, že jste zapnuli všechny spínače na dálkovém ovladači, a nechte několik sekund na reakci každého z nich.

Jak opravit nepárování dálkového ovladače televizoru Philips

Pokud chcete, aby dálkový ovladač televizoru Philips správně fungoval, musí být s televizorem spárován. Pokud proces párování neprobíhá, zde je návod, jak to napravit.

Jednou z prvních věcí, které je třeba zkontrolovat, pokud se dálkový ovladač televizoru Phillips nespáruje, je napájení baterií v dálkovém ovladači. Ujistěte se, že jste baterie vyměnili a vložili je správným směrem. Poté můžete náhodně zkontrolovat několik funkcí, zda fungují, než přejdete do režimu párování.

Jak spárovat dálkový ovladač televizoru Philips s televizorem Philips

Pokud chcete spárovat dálkový ovladač Philips s televizorem Philips, musíte postupovat podle následujících kroků:

  • Dálkový ovladač přepněte do režimu mazání, který vrátí vše do původního stavu, aby mohlo dojít k automatickému párování.
  • Poté stiskněte a podržte tlačítko „Menu“ a „OK“ na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund.
  • Poté televizor vypněte a znovu zapněte a budete vyzváni k opětovnému spárování dálkového ovladače.

Mějte na paměti, že televizory Philip jsou schopny ukládat informace z více než jednoho dálkového ovladače. V některých případech je lze spárovat až s pěti dálkovými ovladači. To je velmi pohodlné, ale může to také vést ke konfliktům. Pokud je televizor připojen k jinému dálkovému ovladači nebo pokud jste svůj stávající dálkový ovladač spárovali s jiným televizorem v domě, může to způsobit konflikt. Jako způsob, jak tuto potíž překonat, přiblížíte dálkový ovladač velmi blízko k logu Phillips na televizoru. Mělo by být vzdáleno několik centimetrů a v tu chvíli stiskněte současně červené a modré tlačítko.

Protože je dálkový ovladač tak blízko rádiového signálu, bude se párovat s tímto televizorem a nebude přijímat signál z externího zdroje, což způsobí problémy s párováním. Po úspěšném spárování se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here